Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Turistická vychádzka na Jasenovský hrad

<p>Jasenovský hrad vznikol pravdepodobne po vpáde Tatárov v 13. storočí.
Mal strážiť prístupovú cestu vedúcu z južného Slovenska smerom na
Humenné a ďalej na sever. V súčasnosti sa zo stredovekého hradu sa
zachovali predovšetkým murivá paláca a veže a v interiéri objektu
nepatrné zvyšky renesančných klenieb. Kamenné múry členia nepravidelné
otvory okien, dnes už bez orámovania. Z pôvodných architektonických
detailov sa zachovalo gotické kruhové okienko. Vstupná polkruhová
renesančná brána vedie na prvé nádvorie. 30. septembra 2015 sa žiaci
navštevujúci ŠKD zúčastnili turistickej vychádzky na Jasenovský hrad. Po
nenáročnom výstupe na hradný kopec deti obdivovali krásny výhľad do
širokého okolia. Pokračovali v prehliadke hradu, kde ich zaujali rôzne
kamenné stavby a opevnenia. Príjemne unavené, ale plné zážitkov sa tešili
na spiatočnú cestu s otázkou, kedy pôjdeme na ďalší hrad.<br>
<strong>ŠKD pri ZŠ Konštantinova</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/41-vychadzka-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/41-vychadzka-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter