Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Tehlička pre Keňu

V tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do projektu pod
názvom „Tehlička“ tento krát pre Keňu. Tehlička je celoslovenská
verejná zbierka, ktorú organizuje občianske združenie SAVIO so sídlom
v Bratislave.

Cieľom tohto projektu bolo:
a) viesť deti a mládež k spolupatričnosti s osudmi ich rovesníkov, ktorí
žijú v ťažkých podmienkach a často zápasia s každodenným
prežitím,
b) prebúdzať v nich nielen súcit, ale i spoluzodpovednosť za kvalitu
života vo svete,
c) získať finančné prostriedky na podporu vzdelávania a výchovy detí
z ulice v centre Bosco Boys v Nairobi. V súvislosti s nešťastím na
Haiti bude časť výnosu použitá aj na pomoc tejto ťažko skúšanej
krajine – na humanitárnu pomoc a na obnovu škôl.
Súčasťou projektu Tehlička pre Keňu bola aj „stavba“ školy
z farebných tehličiek dobrých skutkov detí.
Zbierka na škole vyniesla čiastku 103 eur, ktoré boli odoslané organizácii
Savio. Aj takýmto spôsobom naše deti prispeli k lepšiemu životu
chudobných detí v Keni v duchu hesla: „Aby sa dobro šírilo“.
Mgr. Jana Lehocká

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter