Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Technická olympiáda – 9. ročník- okresné kolo – ZŠ Mlynská

Dňa 29. novembra 2018 ZŠ Mlynská Stropkov usporiadala
okresné kolo Technickej olympiády – 9. ročník za okres
Stropkov. Do súťaže sa zapojilo 5 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ
s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce a ZŠ s MŠ Kolbovce. Olympiádu slávnostne
otvorila pani zástupkyňa školy Mgr. Mariana Rusnáková za
prítomnosti odbornej zamestnankyne školského úradu Mgr. Márii
Šmajdovej.
Predsedom okresnej komisie bola Ing. Viera
Štafurová
– ZŠ Mlynská, členmi Mgr. Lucia
Harvilková
– ZŠ s MŠ Bukovce a Ing. Alexander
Palička
– ZŠ s MŠ Havaj.
Súťažilo sa v dvoch kategó­riách: A (8. – 9. ročník) – dvojice a
B (5.-7. ročník) – jednotlivci. Súťaž pozostávala z dvoch častí:
teoretická časť (písanie testu) a praktická časť (zhotovenie výrobku).
Na krajské kolo postupujú víťazi z 1. miesta jednotlivých kategórií,
ktoré sa uskutoční 5. februára 2019 v Prešove.
VYHODNOTENIE
Kategória A – dvojice
1. miesto: Šimon Harvilko, Adrián Choma – ZŠ s MŠ Bukovce
2. miesto: Katarína Gramatová, Aneta Cipková – ZŠ s MŠ Havaj
3. miesto: Kristián Demjan, Roman Šafranko – ZŠ s MŠ Kolbovce
Kategória B – jednotlivci
1. miesto: Dávid Calko – ZŠ Mlynská Stropkov
2. miesto: Dávid Lechman – ZŠ Mlynská Stropkov
3. miesto: Samuel Cichý – ZŠ Mlynská Stropkov
Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali šekové poukážky
v hodnotách 14, 10, 6 eur a diplomy. Zúčastnia sa krajského kola
Technickej olympiády v Prešove. Víťazom okresného kola srdečne
blahoželáme.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter