Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Technická olympiáda – 7. ročník – obvodné kolo – ZŠ Mlynská

Dňa 1. decembra ZŠ Mlynská zorganizovala obvodné kolo Technickej
olympiády – 7. ročník za okres Stropkov. Do súťaže sa zapojili
4 školy: ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ s MŠ Havaj a ZŠ s MŠ Bukovce.
Olympiádu slávnostne otvoril pani zástupkyňa riaditeľa ZŠ Mlynská Mgr.
Mariana Rusnáková, za prítomnosti odbornej zamestnankyne školského úradu
Mgr. Márii Šmajdovej. Predsedom obvodnej komisii bola Ing. Viera Štafurová-
ZŠ Mlynská, členmi boli Mgr. Lucia Harvilková- ZŠ s MŠ Bukovce a Mgr.
Helena Šlepecká – ZŠ s MŠ Havaj. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
A / 8. – 9. ročník/ – dvojice a B / 5.-7. ročník/- jednotlivci.
Súťaž sa konala z dvoch častí: teoretická časť / písanie testu/ a
praktická časť / zhotovenie výrobku/. Na krajské kolo do Prešova
postupujú víťazi z 1. miesta jednotlivých kategórií.
Vyhodnotenie:
Kategória A- dvojice:
1. miesto- Lechman Timotej a Zakovičová Tamara- ZŠ Mlynská
2. miesto- Kuzmová Mária a Gramata Marek – ZŠ s MŠ Havaj
3. miesto- Zavacký Matúš a Špavelko Mário – ZŠ s MŠ Havaj
Kategória B- jednotlivci:
1. miesto- Choma Adrián – ZŠ s MŠ Bukovce
2. miesto- Harvilko Šimon – ZŠ s MŠ Bukovce
3. miesto- Slivková Nina – ZŠ Mlynská
Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali šekové poukážky
v hodnotách – 14, 10, 6 eur a diplomy. ZŠ Mlynská a ZŠ s MŠ Bukovce
sa zúčastnia krajského kola Technickej olympiády v Prešove dňa
2.2.2017. Víťazom obvodného kola TO srdečne blahoželáme.
ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter