Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Technická olympiáda – 6. ročník – obvodné kolo – ZŠ Mlynská

<p>Dňa 2. decembra ZŠ Mlynská zorganizovala obvodné kolo šiesteho
ročníka Technickej olympiády za okres Stropkov. Do súťaže sa zapojilo
5 škôl: ZŠ Mlynská, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce,
ZŠ s MŠ Lomné. Olympiádu slávnostne otvoril pán riaditeľ ZŠ Mlynská
Mgr. Peter Gombár, za prítomnosti odbornej zamestnankyne školského úradu
Mgr. Márii Šmajdovej. Predsedom obvodnej komisii bola Ing. Viera
Štafurová – ZŠ Mlynská, členmi boli Mgr. Lucia Harvillková – ZŠ
s MŠ Bukovce a Mgr. Dana Maričáková – ZŠ s MŠ Lomné. Súťažilo sa
v dvoch kategóriách: A (8. – 9. ročník) – dvojice a B
(5.-7. ročník) – jednotlivci. Súťaž pozostávala z dvoch častí:
teoretická časť (písanie testu) a praktická časť (zhotovenie výrobku).
Na krajské kolo do Prešova postupujú víťazi z 1. miesta jednotlivých
kategórii.<br>
Vyhodnotenie:<br>
<strong>Kategória A – dvojice:</strong><br>
1. miesto- Viola Ternová a Veronika Kertisová- ZŠ Mlynská<br>
2. miesto- Matúš Závadský a Dávid Gundzík – ZŠ s MŠ Havaj<br>
3. miesto- Damián Maliňák a Vladimír Drozd – ZŠ s MŠ Havaj<br>
<strong>Kategória B- jednotlivci:</strong><br>
1. miesto- Timotej Lechman – ZŠ s MŠ Lomné<br>
2. miesto- Oliver Babinský – ZŠ s MŠ Bukovce<br>
3. miesto- Zdeněk Fedák – ZŠ s MŠ Bukovce<br>
Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali šekové poukážky
v hodnotách-14,-, 10,-, 6,- eur a diplomy. ZŠ Mlynská a ZŠ s MŠ
Lomné sa zúčastnia krajského kola Technickej olympiády v Prešove dňa
3. 2. 2016. Víťazom obvodného kola TO srdečne blahoželáme.<br>
<strong>ZŠ Mlynská</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-12/50-technicka-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-12/50-technicka-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-12/50-technicka-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-12/50-technicka-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-12/50-technicka-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-12/50-technicka-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter