Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Svetový deň zdravia na našej škole

<p>7. apríla 1948 vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO – World
Health Organisation). Tento deň má od roku 1950 prívlastok ako Svetový deň
zdravia.
Dôležité je uvedomiť si, že cesta k zdraviu je len jedna – starať sa
o svoje zdravie a chrániť si ho, pretože zdravie máme len jedno.

<p>V tomto duchu sa niesol aj školský preventívny program
s názvom“ Hry a zdravie“
s cieľom: Ochrana zdravia a prevencia
proti drogám. Najprv to boli hry a aktivity o zdraví, ktoré previedli
triedni učitelia so žiakmi na triednických hodinách. Pri tejto
príležitosti sa na našej škole už v marci uskutočnili postupne
prednášky s besedou pre žiakov 5. a 7.ročníka na tému „Zdravý
životný štýl“
s pracovníčkou RÚVZ Svidník Mgr. Editou
Podanou, kpt. Ing. Jaroslavom Gburom z OR PZ vo Svidníku a s pracovníčkou
POS vo Svidníku Annou Hrebeňakovou.
V závere preventívneho programu čakali na žiakov aplikačné úlohy a to
vymyslieť a napísať báseň alebo príbeh na tému: Zdravie je najväčší
poklad a zhotoviť v triedach nástenky na tému: životné prostredie a
zdravie alebo Výživa a zdravie. Hodnotiacu komisiu najviac presvedčili
nástenky žiakov: IX.B triedy s názvom Ničiť
prírodu je nebezpečné a pyramída zdravia, VII.A triedy
s názvom
Ochrana životného prostredia, VI.B triedy s názvom
Chráňme si svoje zdravie. Komisiu najviac zaujali básne:
Jakub Vorobeľ – VII.B, Dalibor Rudy – VII.B a Lucia
Mačugová – VII.A trieda.

Zdravie je najväčší poklad

Každý človek chce byť zdravý,
no zdravie si málo chráni.
Ak chceš zdravie dobré mať,
s kapustou sa skamaráť.

Ráno vyskoč z postele, pretiahni si svaly,
otužuj a posilňuj, aby si bol zdravý.
Klobásy a pečienky už vynechaj,
miesto toho pohár mlieka vyskúšaj.

Na srdiečko pozor daj,
pohybom mu pomáhaj.
Cievam dopraj veľa vody,
pomôžeš aj svojej koži.

Na slnku sa vyhrievaj,
vitamíny dopĺňaj.
Tancuj, spievaj, zabávaj,
zdravý život užívaj.
Jakub Vorobeľ VII.B

ZŠ Konštantínova, Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter