Súťaž amatérskych výtvarníkov PALETA 2012

<p>Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v spolupráci s odborom
školstva a kultúry v Stropkove pripravujú 7.ročník regionálnej
výstavy PALETA 2012.
Tejto výstave bude predchádzať okresná
súťaž Paleta 2012. V súťaži bude hodnotený okres Svidník a okres
Stropkov samostatne. Uzávierka súťaže je 2. marca 2012, výstava sa
uskutoční v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Stropkove
a potrvá do 1. apríla 2012. Vernisáž výstavy je naplánovaná na
9. marca o 16.00 hod. (na základe pozvánky).
Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, ktorú menujú riaditelia
oboch kultúrnych zariadení.
Technické podmienky: Výtvarné práce prihlásené do súťaže musia byť
označené na zadnej strane diela štítkom s uvedením mena a priezviska,
veku, adresy, názvu práce, techniky a kategórie. Všetky výtvarné práce
prihlásené do súťaže musia byť adjustované (pasparta, rám a pod).
Každý autor vyplní priloženú prihlášku, v ktorej bude uvedený zoznam
diel prihlásených do súťaže. Súťaží sa v piatich kategóriách.
Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných disciplínach: v kresbe, grafike,
maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe i v prácach intermediálneho
charakteru – fotografický záznam akčného umenia, land- artu a pod.,
kvalitný, väčšieho formátu.
Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci zo Slovenskej republiky a
mladí autori, ktorí v roku 2012 dosiahnu vek 15 rokov. Súťaž nie je
určená profesionálnym umelcom. Prihlášky a kompletné propozície si
môžete vyzdvihnúť na Odbore školstva a kultúry MsÚ alebo na web stránke
mesta www.stropkov.sk. Bližšie
informácie získate aj telefonicky na čísle 054/486 88 92.
-ošk-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter