Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Študenti SOŠ elektrotechnickej súčasťou MiniErasmu 2019

Aj v tomto školskom roku vďaka
organizácii FutureGenerationEurope mali žiaci gymnázií i stredných škôl
možnosť zúčastniť sa projektu MiniErasmus. A tak sa aj naši žiaci
v dňoch 17. až 20. novembra 2019 stali súčasťou veľkej „študentskej
rodiny“ a mali tak príležitosť vyskúšať si vysokoškolské štúdium na
vybranej vysokej škole so všetkým, čo k tomu patrí (prednášky, odborné
semináre, internátny život vysokoškoláka a pod.).

S. Popovič, J. Seman a M. Špak si vybrali Stavebnú fakultu Technickej
univerzity v Košiciach. Kamil Brenišin si to vyskúšal na Právnickej
fakulte UPJŠ v Košiciach, kde sa mu najviac páčila odborná prednáška a
beseda s predsedom Ústavného súdu Ivanom Fiačanom.
Voľný čas využili na diskusie s odborníkmi, ktoré pre nich pripravili
organizátori FGE v súvislosti s „Medzinárodným dňom študentstva“ a na
Workshope UNIPOC im predstavili Univerzitné poradenské centrum.
Pobyt sa im veľmi páčil a domov sa vrátili plní vedomostí, skúseností,
dojmov, zážitkov, nových priateľstiev a s pevným rozhodnutím, že si
vedia predstaviť takto prežiť najbližšie roky ich života. Všetci vieme,
aké náročné, ale pôsobivé je štúdium práva, informatiky, informačných
technológií, či elektrotechniky. Držíme im preto palce, aby svoj cieľ
dotiahli do úspešného konca.
Mgr. T. Sejkaničová, výchovný poradca na SOŠE SP

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter