Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovskí barmani na medzinárodnej súťaži získali zlato

V dňoch 26.-27. 10. 2009 sa v športovej hale v Prešove uskutočnil
17. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov Goral Eurocup
2009. Záštitu nad týmto podujatím mal predseda PSK MUDr. Peter Chudík.

Na barmanskej súťaži sa zúčastnilo 30 stredných škôl, hotelových
akadémií a súkromných škôl zo Slovenska a 13. zahraničných družstiev
(Česko, Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Ukrajina a Chorvátsko a
prvýkrát sa zúčastnilo súťažné družstvo z Mexika)
Účastníci si svoje sily zmerali v dvoch kategóriách SHORT DRINK
AFTERDINNER (krátky alkoholický) a SOFT DRINK (dlhý nealkoholický
nápoj).
Farby Stropkova hájili v Prešovskej športovej hale Pavol Večurkovský,
študent 2.H odbor spoločné stravovanie z SOŠ Stropkov (bývalé SOUP),
ktorý sa umiestnil za dlhý nealkoholický nápoj 3. miesto
z 86 súťažiacich, celkove za obidva nápoje bol v zlatom pásme. Druhou
súťažiacou bola Katarína Bartkovičová, žiačka 3.BC triedy odbor kuchár,
ktorá sa zúčastnila prvýkrát a umiestnila sa v bronzovom pásme. Svojich
zverencov na barmanskú súťaž pripravovali Ing. Božena Krupová a majsterka
odbornej výchovy Bc. Mária Vaňková.
ds

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter