Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovskí barmani na medzinárodnej súťaži

<p>V dňoch 13. – 14. 11. 2012 sa
v Prešove uskutočnil jubilejný 20. ročník medzinárodnej barmanskej
súťaže juniorov Eurocup 2012. Záštitu nad týmto podujatím mal predseda
PSK MUDr. Peter Chudík. Na barmanskej súťaži sa zúčastnilo 29 stredných
škôl, hotelových akadémií a súkromných škôl zo Slovenska a
10 zahraničných družstiev (Česko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Slovinsko,
Ukrajina).

<p>Účastníci si svoje sily zmerali v dvoch kategóriách: short drink after
dinner (krátky alkoholický) a soft drink (nealkoholický podľa vlastných
receptúr žiakov). Farby našej školy SOŠ Hlavná 6 Stropkov hájili
študentky nadstavbového štúdia študijného odboru spoločné stravovanie
Patrícia Grundzová a Diana Palušová. Okrem medailí a diplomov si
súťažiace odniesli aj plno zážitkov a skúseností, ktoré môžu využiť
pre svoj ďalší profesionálny rast. Spolu so svojou vyučujúcou Ing.
Krupovou sa tešia na ďalší ročník súťaže Eurocup 2013.
-soš-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter