Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkovské Gymnázium ako pilotná škola projektu Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu

Žijeme v informačne presýtenej dobe. Intenzita procesu výmeny
informácií, ktorý sa nazýva aj komunikácia, má nebývalé rozmery, no
podiel jeho ľudského rozmeru sa pomaly a znepokojujúco blíži k nule.
Každý z nás vníma mladých ponorených nosom do displeja mobilného
telefónu počas chôdze po ulici, pri stoloch v reštauráciách alebo
v autobuse už viac-menej komicky.

Na našom gymnáziu sme sa rozhodli urobiť kroky proti negatívnej stránke
tohto snáď už globálneho javu. Uvedomili sme si, že osobnostný rozmer
výmeny informácii sa jednoducho nedá nahradiť technológiami, že vzájomné
pôsobenie dvoch, či viacerých osôb navzájom prináša benefity, ktoré sa
kvantitatívne ani vyjadriť nedajú.
Koncom leta 2018 vedenie Gymnázia v Stropkove reagovalo na výzvu Štátneho
pedagogického ústavu v Bratislave, ktorý v tomto školskom roku rozbehol
pilotný projekt Komunikácia – cesta k porozumeniu a úspechu zameraný na
rozvoj komunikačných, prezentačných a mediálnych spôsobilostí. Do
spolupráce na projekte sa prihlásila tridsiatka základných a stredných
škôl a gymnázií z celého Slovenska. Naša škola bola vybratá medzi tú
desiatku, v ktorej sa projekt realizuje.
Prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo minulú stredu 16. januára 2019 bolo
zamerané na rozvoj komunikačných zručností našich učiteľov, ktorí sa
zapojili do tohto projektu. Počas celého dňa sa moji kolegovia
v neformálnej a pracovnej atmosfére s pani doc. PhDr. Evou Chudinovou, PhD.,
s vynikajúcou herečkou a vysokoškolskou pedagogičkou pani profesorkou
Božidarou Thurzonovovou, PhD. a s prodekanom Fakulty masmédií Paneurópskej
vysokej školy PhDr. Richardom Keklakom, PhD. ponárali do tajomstiev úspešnej
komunikácie. Reč tela, záludnosti hlasového prejavu či samotný pohľad
prezrádzal profesionálom z mediálnej praxe veľa. Rétorické cvičenia a
simulované správy pred televíznou kamerou inšpirovali k ďalšej práci na
sebazdokonaľovaní.
V ten istý deň nás dopoludnia navštívil aj krstný otec myšlienky
uvedeného projektu, poslanec NR SR pán Karol Farkašovský, ktorý vo veľmi
zaujímavom rozhovore s našimi tretiakmi na príkladoch zo svojej práce
v Slovenskom rozhlase a televízii, v komerčnej televízii a medzi politikmi
doma i v zahraničí vysvetlil dôležitosť spôsobu komunikácie pre
porozumenie a úspech.
Tešíme sa na ďalšie pracovné stretnutie vo februári tohto roku.
Ing. Slavomír Cichý

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter