Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stropkov je moje mesto

Minulý piatok sa deti z MŠ A. Hlinku, elokované pracovisko Sitník,
vybrali na poznávací výlet mestom Stropkov. Na začiatku sme nazreli
k Mestskej polícii, ktorá nepretržite dbá na poriadok v našom meste.
Videli sme, kde pracuje pán primátor a ľudia, ktorí riadia naše mesto.
Plní očakávaní sme navštívili Základnú školu na Konštantínovej ulici,
kde nám ochotné pani učiteľky prvých ročníkov ukázali svoje triedy. Deti
boli nadšené z krásne vyzdobených tried a z milých darčekov, ktoré nám
prváci vyrobili. V neposlednom rade sme prešli námestím a parkom, kde sme
obdivovali aj majestátnosť sanktuária. Ako by to bolo, keby deti nečakala
sladká odmena v najbližšej cukrárni.
Slnečný deň nám umocnil zážitok z krásne stráveného dopoludnia
v našom milom meste.
Plní nových zážitkov z príjemne prežitého poznávacieho výletu sme sa
vrátili do materskej školy. Za dopravu ďakujeme našim milým rodičom
i pani učiteľkám.
Elok. trieda, ul. Vranovská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter