„Stromy poznania“ venované ZŠ na Hrnčiarskej ulici

obrazek„Našim hlavným
cieľom je vzbudiť záujem mládeže o ochranu životného prostredia.“ To
sú slová Bc. Vincenta Poľaka a p. Ladislava Klebana, zástupcov Lesov SR š.
p. Banská Bystrica, ktorí v rámci 3. ročníka celoslovenskej akcie
„Stromy poznania“ opäť zavítali do ZŠ na Hrnčiarskej ulici.

Svojou zaujímavou prednáškou o spätosti človeka s prírodou a
výsadbou ďalších drevín do arboréta školy dokázali, že to myslia
vážne. Stretnutie s lesníkmi bolo určite zaujímavým spestrením
vyučovacieho procesu, počas ktorého si žiaci doplnili svoje vedomosti
v tejto problematike. Hlavným sponzorom celej akcie sú Lesy SR, ktoré ju
pripravili v spolupráci s Ministerstvom školstva SR ako súčasť
3. ročníka Lesníckych dní. V rámci nej sú pri vybraných základných
školách vysádzané miniatúrne arboréta, ktorých úlohou je nielen
skrášliť okolie škôl, ale aj naučiť žiakov spoznávať lesné bohatstvo
Slovenska. Akcia je zároveň výsledkom dobrej spolupráce školy s Lesnou
správou v Stropkove, ktorej spoločným cieľom je položiť základy
vnímavého a pozitívneho postoja k lesu už v útlom veku. Lesy sú chrámom
harmónie a zdravia. Poznávajme ich, chráňme a milujme.
-pa-

obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter