Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stretnutie s umelcom

Dňa 26.3.2018 sme sa v našej škole stretli s pánom Miroslavom Potomom
zo Stročína. Na základe pozvania pani učiteľky PaedDr. Anny Komišákovej
nám počas hodiny výtvarnej výchovy a výchovy umením predstavil jeho
umelecký život. Pán Miroslav Potoma sa venuje insitnému umeniu, je to veľmi
zaujímavý druh moderného umenia. Najskôr sme si pozreli jeho prezentáciu,
ktorá bola veľmi zaujímavá. Obdivovali sme nielen jeho tvorbu, ale aj
stretnutia s významnými ľuďmi, zaujímavé miesta a mestá a to nielen na
Slovensku, ale aj vo svete. Jeho obrazy boli naozaj veľmi pekné a nielen mne,
ale aj všetkým spolužiakom zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa
úprimne páčili. Mali obrovský obdiv takmer všetky, ktoré nám doniesol
ukázať a bolo ich naozaj dosť.
Som rád, že som sa stretol s týmto druhom umenia, a taktiež s takýmto
zaujímavým umelcom, ktorý maľuje srdcom.
Adam Pavlik, 7. ročník, ZŠ s MŠ Havaj

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter