Stretnutie s deťmi a rodičmi na stropkovskom gymnáziu

<p>V stredu popoludní 15. februára 2012 sa v priestoroch klubovne
Gymnázia v Stropkove stretli rodičia i deti (piataci ZŠ) s vedením
školy, aby sa oboznámili so súčasnými a pripravovanými podmienkami
štúdia v prvom ročníku osemročného gymnázia – v príme. Malých
i veľkých hostí privítal v klubovni školy riaditeľ gymnázia RNDr.
Jaroslav Mikita a podal základné informácie o škole a štúdiu,
o špecifikách učebného plánu, podmienkach prijímacieho konania
i o bohatých mimoškolských aktivitách. Členovia pedagogického zboru im
potom pripravili zaujímavú prehliadku niektorých priestorov a zariadení,
v ktorých budú tráviť svoje budúce roky: Deti s rodičmi si prezerali a
vyskúšali moderné výukové systémy v jazykových laboratóriách
nemeckého a anglického jazyka, pohrali sa s dômyselnými modelmi v učebni
informatiky, otestovali interaktívne tabule a neobišli ani učebňu chémie,
kde ich čakali ukážky zaujímavých pokusov.
Dúfame, že stropkovské gymnázium v ono popoludnie oslovilo nielen na
všetko zvedavé deti, ale aj ich rodičov, z ktorých si niektorí aj
pospomínali na staré časy vo svojej alma mater.
Informácie pre záujemcov: Prihlášky je potrebné podať do 10. apríla
2012.
Termín prijímacích skúšok: 14. máj 2012. Ďalšie informácie: www.gymstrop.edu.sk
Tešíme sa na vás.
-sc-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter