Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoznaj svoj región

2. apríla 2009 sa folklórny súbor Havajčatá, ktorý funguje pri ZŠ
s MŠ Havaj, zúčastnil Regionálnej prehliadky tancov vo Svidníku, ktorú
zorganizovalo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.

Členovia súboru prezentovali ľudové tance a piesne Horného Zemplína
v nových vlastných krojoch, ktoré pre nich ušila p. Elena Sotáková,
krojárka z Prešova. Tanečníkov sprevádzal na spomínanej prehliadke HUGO,
maskot Nadácie Hodina deťom. HUGA stvárnila žiačka 8. ročníka Patrícia
Dubasová, ktorá spoločne so svojou sestrou Miriam masku vlastnoručne
zhotovila. HUGO bude členov súboru sprevádzať aj na ďalších akciách,
pretože činnosť folklórneho súboru v školskom roku 2008/09 podporila
Nadácia Hodina deťom v projekte „Spoznaj svoj región“ sumou
3 176,66 € (95 700,- Sk), ktorá slúži na zakúpenie krojov,
maľovaných tričiek, zhotovenie propagačného materiálu, úhradu vstupných,
cestovných a stravných nákladov na rôznych podujatiach. Vďaka podporenému
projektu prebiehali v priestoroch školy hodiny a dni tanca aj s metodickou
podporou Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku. Zaujímavým a
vydareným stretnutím žiakov, učiteľov a rodičov bol kultúrny program pri
príležitostí Dňa matiek v nedeľu 17. mája 2009 na OÚ v Havaji a
21. mája 2009 v priestoroch ZŠ s MŠ Havaj. Z fondu Hodina deťom sme
tiež uhradili stravovacie a ubytovacie náklady pre tanečníkov, pod vedením
svojich vedúcich, ktorí sa v dňoch od 29. 5. – 31. 5. 2009
zúčastnili 3-dňového sústredenia vo veľmi príjemnom prostredí Penziónu
Juliana na Zemplínskej Šírave. Súčasťou bohatého programu bol aj nácvik
tancov, ktoré potom tanečníci učili svojich spolužiakov a hostí z Poľska
pri oslave Medzinárodného dňa detí.
PaedDr. Anna Komišáková, Mgr. Žaneta Repická

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter