Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Športový školský majáles v ZŠ Mlynská

Vo štvrtok 19. mája 2022 popoludní náš školský dvor ožil detským smiechom. Centrum voľného času v spolupráci so školskými družinami zorganizovali súťaž – „športový školský majáles“ pre mladších žiakov školy. Malí aj väčší sa do súťaže zapojili s veľkým športovým nasadením. Boli rozdelení do 5 družstiev a súťažili v 3 disciplínach: hod loptou na cieľ, podávanie lopty rozkročmo a skákanie na jednej nohe.

Bolo úžasné sledovať veľkú snahu žiakov a samozrejme aj vzájomné povzbudzovanie všetkých zúčastnených. Teší nás, že máme veľa šikovných detí. Vyhrali všetci, lebo družstvá získali rovnaký počet bodov. Za svoju snahu dostali sladkú odmenu. Najviac ich však potešilo, že urobili niečo pre svoje zdravie. Všetkým zúčastneným sa akcia veľmi páčila.

ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter