Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spomienka na oslobodenie

<p>Každoročne spomíname a pripomíname si tú tragédiu ľudstva, akou vojna
bezpochyby je.<br>
Koncom novembra si starosta obce Bukovce, žiaci a zamestnanci ZŠ s MŠ
Bukovce pripomenuli 69. výročie oslobodenia obce Bukovce i blízkeho okolia
pri pamätnej tabuli pred Obecným úradom v Bukovciach. Po pietnom akte
kladenia vencov zaznela báseň Padlým hrdinom a príhovory starostu obce J.
Paličku a riaditeľa školy Mgr. M. Blichu, v ktorých pripomenuli krátku
históriu oslobodzovacích bojov. Nech tieto smutné udalosti vojny sú
varovaním pre súčasnú i nasledujúce generácie.<br>
Osloboditeľom obcí, z ktorých žiaci navštevujú našu školu, sme
vyjadrili úctu a vďaku aj vysielaním v školskom rozhlase a vedomostným
kvízom.<br>
Buďme šťastní, že už 69 rokov žijeme len v spomienkach<br>
<strong>-bb-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-12/50-bukovce-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-12/50-bukovce-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-12/50-bukovce-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-12/50-bukovce-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter