Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spomienka na oslobodenie obce

<p>žiaci a zamestnanci Základnej školy s materskou školou Bukovce
80 v spolupráci so starostom obce Bukovce Jaroslavom Paličkom sa
zúčastnili spomienkového stretnutia pri príležitosti 68. výročia
oslobodenia obce Bukovce. Položením kytičky vďaky k pamätnej tabuli si
uctili životy padlých pri oslobodzovaní obce a blízkeho okolia. Po úvodnej
básni sa zúčastneným prihovorili starosta obce a riaditeľ školy,
pripomenuli krátku históriu oslobodzovacích bojov a ich význam pre rozvoj
obce. Pietnemu aktu kladenia venca predchádzalo školské rozhlasové
vysielanie žiakov rozhlasového krúžku. Takto sme vyjadrili vďaku
osloboditeľom obce a blízkeho okolia.
-bb-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter