Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spolu s rozprávkou

<p>Kde bolo, tam bolo… v stredu 21. 3. sa vo Vyšnej Olšave stretli
škôlkari so školákmi. Začalo sa rozprávkové dopoludnie. S pani
učiteľkou si pripomenuli najznámejšie slovenské rozprávky. Starší žiaci
odpovedali na otázky po vypočutí rozprávky Kocúr v čižmách. Mladší
žiaci si vyskúšali výtvarné zručnosti pri kreslení medovníkovej
chalúpky. Na záver boli ich práce vyhodnotené a žiaci odmenení
sladkosťou. Tešíme sa na ďalšie stretnutie so škôlkarmi.
žiaci ZŠ Vyšná Olšava

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter