Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Speváci ZUŠ F. Veselého obhájili prvenstvo

<p>Každoročne sa v Bardejove koná Regionálna súťaž mladých speváckych
talentov v speve umelých piesní. V tomto roku ZUŠ F. Veselého v Stropkove
reprezentovali žiaci Laura Mária Štimová – žiačka 1. ročníka,
Frederika Kočišová – žiačka 4. ročníka a Martin Potoma – žiak
7. ročníka, ktorí navštevujú triedu p. učiteľky Michaely Sušinovej.
Odborná porota hodnotila kvalitu a techniku spevu, výber piesní a ich
interpretáciu. V konkurencii zhruba 70 mladých spevákov sa naše mladé
talenty nestratili. Dôkazom je ich celkové umiestnenie: Laura Mária
Štimová – 1. miesto v kategórii 7-9 rokov; Frederika Kočišová –
2. miesto v kategórii 10-12 rokov; Martin Potoma – 1. miesto
v kategórii od 16-18 rokov. Výkony súťažiacich spevákov ZUŠ F.
Veselého svojim klavírnym sprievodom umocnila Mgr. Natália Čepová.
Poďakovanie patrí Rodičovskému združeniu pri ZUŠ F. Veselého, ktoré
finančne podporilo účasť žiakov na súťaži.
ZUŠ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter