Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Soľ nad zlato alebo po stopách histórie výroby soli

Návštevou národnej kultúrnej pamiatky – Prešovského solivaru sa
začal školský výlet žiakov I.B, II.A, II.B a III.A Základnej školy,
Konštantínova. V čase sme sa presunuli do 17. storočia, do objektu, ktorý
na Slovensku nemá obdobu. Patrí k našim najvýznamnejším technickým
pamiatkam. V jeho areáli možno vidieť šachtu Leopold, varňu, hutu,
kováčske dielne, sklad soli, či banícku klopačku – jednu z posledných
piatich na Slovensku. Zanietení sprievodcovia nás veľmi pútavo zoznámili
s expozíciou, priblížili dejiny ťažby a výroby soli v solivare.
Absolvovali sme veľký okruh. Ochotného a trpezlivého sprievodcu žiaci
zahrnuli otázkami. Dostali sme aj pochvalu. Zaujímavou bola história ťažby,
ktorá prebiehala v „jame“ Leopold, nazývanej aj Cisárska – dosahuje
hĺbku až 155 metrov. Po takmer storočí ťažby bola nad ňou postavená
budova gápľa, ktorým sa dopravovala vyťažená soľ na povrch. Po zatopení
jamy (šachty) sa začala soľ získavať zo soľanky, ktorá sa čerpala
v koženom mechu za pomoci koní. Tunajší gápeľ patril medzi najväčšie
v strednej Európe. Mimochodom slovo GÁPEĽ sa žiakom veľmi zapáčilo. Deti
sa dozvedeli prečo museli byť zásobníky aj potrubia na vyťaženú soľanku
z dreva, aj to, načo slúžila odkaľovacia nádrž. Z týchto nádrží
putovala soľanka do predhrievacej a potom do odparovacej nádrže, následne do
odkvapových komôr a sušiarne. Odtiaľ sa už kryštalická soľ previezla po
koľajniciach do skladu a na expedíciu…aby kráľovstvo bez soli nezostalo.
Výletné zážitky však nekončili návštevou múzea. Chcelo to ešte milé a
poučné kultúrne vyžitie, ktoré nám sprostredkovali herci divadla BABADLO
prostredníctvom Povesti o pokladoch Slanských vrchov. Veľká drevená
konštrukcia Gápľu je základom technickej scénografie a zaručene nadchne
každého diváka. Dozvedeli sme sa ako sa na Solivare našla soľ a ako sa ju
podarilo umom vyťažiť. Niektoré deti spontánne natešene reagovali –
toto sme videli. Príbeh variuje tradičný motív hodnoty soli, nanovo rozvíja
základnú dejovú líniu lokálnymi faktami, ale zachováva pôvodné etické
posolstvo. Nemali by sme preto nikdy zabudnúť, že SOĽ JE NAD ZLATO…
Náš výlet sme uprostred cesty domov prerušili občerstvujúcou zmrzlinou.
V závere už iba obligátna otázka. Čo sa vám na výlete páčilo?
Úprimné detské zborové VŠETKO splnilo očakávania. Ostáva iba veriť, že
sa nám učiteľkám podarí aj na budúci rok pripraviť pre žiakov takýto
pútavý výlet, latka je vysoko.
Triedne učiteľky Základnej školy, Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter