Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Snehová vločka

obrazek„Keď ti snehová vločka padne na
noštek a my pocítime jej jemný božtek, tešíme sa na Vianoce, ticho sneží
v nás, Vianoce konečne sú v nás.

Aj deti MŠ A. Hlinku Stropkov-Sitníky 8. elokovanej triedy si pekný čas
čakania na vianočné sviatky pripravili darček, ktorý rozbalili vo
vianočnej besiedke spolu s pani uč. Mgr. J. Bilecovou. Rozžiarená a
slávnostne vyzdobená trieda MŚ vítala hostí sviatočnou náladou. Deti
nadšene vystupovali v úlohe „Snehových vločiek“ spolu s pani uč.,
ktorá ich programom sprevádzala v úlohe „Snehovej kráľovnej“.
Nechýbal spev kolied, básní a tancov. Veľkým prekvapením pod stromčekom
bola „Snehobiela vianočná torta“ ktorú upiekla šikovná mamička. Deti
si pod stromčekom našli nové hračky, z ktorých mali veľký úsmev na
tvári. Príjemná atmosféra, radosť a dobrá nálada pokračovali aj po
skončení programu počúvaním kolied a občerstvením. Záverom chceme
poďakovať našej pani riaditeľke Ľ. Heckovej za zakúpené hračky,
Pozemkovému spoločenstvu lesov-Sitník za finančný prísevok, poslancovi R.
Fatľovi, starostovi Veľkropa M. Prokopičovi, rodič. výbor – I. A.
Čurillovej.
PF 2010 RODIĆIA DETÍ MŠ-SITNÍKY

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter