Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Slávnostné pasovanie prvákov

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-05.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />V ZŠ Mlynská máme
už roky milú tradíciu – Pasovanie prvákov. Aj tento školský rok sme
s radosťou pripravili pre svojich prváčikov rozprávkovú slávnosť. Po
niekoľkých dňoch v prvej triede boli pasovaní do školského cechu.</p>

<p>V telocvični zaplnenej rodičmi, súrodencami, ale aj starými rodičmi,
ich na tróne netrpezlivo očakával sám kráľ Peter – riaditeľ školy
Mgr. Peter Gombár. Pri zlatej bráne ich privítal tlačiarenský škriatok
Hups zo šlabikára so svojimi pomocníkmi.<br>
Predtým, ako sa prváčikovia stali právoplatnými členmi školského cechu,
museli splniť niekoľko úloh a ukázať, čo všetko sa za pár hodín
v školských laviciach naučili. Predviedli, ako vedia čítať, počítať,
hovoriť po anglicky, cvičiť i spievať. Po zložení sľubu prváka
nasledovala dlho očakávaná chvíľa – pasovanie do cechu školského.
Každý prváčik pokľakol pred kráľa a ten mu na znak príslušnosti
k cechu priložil na rameno hrot obrovskej čarovnej pastelky. Po tejto
ceremónii si žiaci, učitelia, vychovávateľky, ale aj Hups s pomocníkmi
pripili džúsom plným vitamínov.<br>
Na záver slávnosti žiakov každej triedy čakala sladká odmena, v podobe
nádhernej torty, ktorú pre nich pripravili šikovné mamičky, za čo im ešte
raz srdečne ďakujeme.<br>
Nezabudnuteľné popoludnie bude prváčikom pripomínať pasovací list.
Tešíme sa, že do našej školskej rodiny pribudli ďalší žiaci, ktorí
svojou múdrosťou, šikovnosťou, talentom a slušným správaním budú
šíriť jej dobré meno ďalej.<br>
<strong>Triedne učiteľky</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2013-11/48-pasovanie-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter