Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Slávnostné pasovanie prvákov na ZŠ Mlynská

„Na známosť sa všetkým dáva,
mimoriadna zvláštna správa.
Tak ako vždy v tom čase,
pasovanie prvákov začína sa zase.“

Na našej škole je už tradíciou pasovanie žiakov 1. ročníka do cechu
školského. Výnimkou nebol ani tento školský rok.
Cieľom celej slávnosti bolo začlenenie žiakov prvého ročníka do
školského kolektívu, navodiť slávnostnú, príjemnú a nezabudnuteľnú
atmosféru prechodu detí z MŠ do školských lavíc.
Pasovanie žiakov 1.A, 1.B a 1.C triedy do cechu školského sa uskutočnilo vo
vyzdobenej telocvični 24. októbra 2019. Celá slávnosť sa začala veselým
tancom bývalých žiačok štvrtého ročníka, ktorý mal na začiatku
navodiť príjemnú atmosféru a zbaviť prváčikov počiatočnej trémy. Potom
všetkých prítomných privítal pán riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár. Po
privítaní pána riaditeľa sa celá slávnosť mohla začať.
Aj tento rok úlohou prvákov bolo ukázať, čo sa za krátky čas strávený
v školských laviciach naučili. A veru, predviedli sa v plnej paráde.
Krásne vyobliekaní prváci pod vedením svojich triednych učiteľov
pripravili krátky program, v ktorom predviedli svoju šikovnosť, pozornosť a
um. Radostne a šikovne za pomoci básní, piesní a pohybovo tanečných
kreácií prešli každou vyučovacou hodinou. Všetci prítomní, rodičia,
starí rodičia, pani učiteľky, mladší kamaráti, ale aj spolužiaci
z vyšších tried prvácke výkony odmeňovali potleskom.
Po sľube prvákov ich pán riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár veľkou ceruzkou
slávnostne pasoval do cechu žiackeho a týmto sa stali oficiálne žiakmi
Základnej školy Mlynská 697/7 v Stropkove. A aby na tento deň naši
prváčikovia nezabudli, dostali od svojej triednej učiteľky „Pasovací
list“ a sladkú odmenu. V závere slávnosti si všetci žiaci spoločne
zaspievali Prvácku hymnu.
Pasovanie za prváka je zodpovedná úloha, ktorú všetci žiaci zvládli na
jednotku. Aj tento rok táto tradícia splnila svoj účel a zanechala
v očiach detí veľa radosti a dojmov, z čoho sa všetci veľmi tešíme.
Teraz čaká našich prvákov dlhá cesta, na ktorej im želáme, aby sa ich
všetky túžby a predstavy o škole splnili, aby sa v nej cítili dobre, aby
učenie bolo pre nich zábavou.
Triedne učiteľky 1.A, 1.B, 1.C triedy Mgr. Mydlová, Mgr. Olčaková,
Mgr. Vidiščáková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter