Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Slávik Slovenska 2018

Dňa 4. mája sa v priestoroch ZUŠ F. Veselého v Stropkove konal
28. ročník súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2018 .
Mladí a talentovaní speváci sa porote predstavili nielen v krásnych
krojoch, ale aj nádherným spevom za doprovodu svojich korepetítorov. Ako
zhodnotil predseda poroty pán Ivan Čižmár, speváci podali naozaj pekné a
vyrovnané výkony. Je naozaj obdivuhodné, že pedagógovia vedú žiakov
k udržiavaniu našich ľudových tradícií aj v tejto uponáhľanej dobe, za
čo im patrí veľká vďaka. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme,
víťazom prajeme veľa úspechov na krajskej súťaži Slávik Slovenska
2018.
ZUŠ F. Veselého Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter