Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Skvelý úspech v Okresnom kole Matematickej olympiády

<p>Dňa 5. apríla 2016 sa na Základnej škole Hrnčiarskej v Stropkove
uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády. Zúčastnilo sa ho
49 žiakov 6., 7. a 8. ročníka zo všetkých základných škôl v okrese
Stropkov. Okresné kolo otvorila zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Eva
Ďurajková. V jednotlivých komisiách pracovali: pre 6. ročník –
predseda Mgr. Kovaľ, člen Mgr. Micenko a Ing. Antolová, pre 7. ročník –
predseda Mgr. Vašková, člen Ing. Cichá a pre 8. ročník – predseda Mgr.
Maruščák, člen Mgr. Tomková.<br>
žiaci riešili 2 hodiny a tu je konečné poradie:<br>
Kategória Z6: 1. miesto – Pavol Bobak ( ZŠ Hrnčiarska, SP ),
2. miesto – Ľuboš Bajcura (ZŠ Hrnčiarska, SP), 3. miesto – Claudia
Amy Cichá (ZŠ Konštantínová, SP), Roman Šofranko (ZŠ Kolbovce), Martin
Baluďanský (ZŠ Konštantínová, SP), Rebeca Hybeľová (ZŠ Mlynská, SP),
Julián Babjarčík, (CZŠ, SP).<br>
Kategória Z7: 1.miesto – Aneta Ducárová (ZŠ Konštantínová, SP),
2.miesto – Daniela Luberdová (ZŠ Mlynská, SP), 3.miesto – Terézia
Vageľová (ZŠ a MŠ Havaj).<br>
Kategória Z8: 1.miesto – Viktor Mačuga (ZŠ Konštantínová, SP), 2. –
3. miesto – Jakub Sušinka (ZŠ Mlynská, SP) a Filip Sasarák (CZŠ, SP)<br
/>
žiaci na prvých troch miestach boli odmenení diplomami a vecnými cenami.<br
/>
<strong>Základná škola Hrnčiarska Stropkov</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-04/17-matika-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2016-04/17-matika-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter