Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Skvelou šancou pre žiakov je Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov je skvelá
šanca pre žiakov spoznávať cudzie jazyky a naučiť sa niečo nové
o kultúre európskych krajín. Školy v celej Európe organizujú tento deň
študentom a tá naša nebola výnimkou.

Naša trieda I.A na Gymnáziu v Stropkove sa mala možnosť zapojiť vďaka
našej angličtinárke PhDr. Tatiane Belovežčíkovej, ktorá udalosť
zaregistrovala aj v európskej databáze podujatí k Európskemu dňu jazykov
pod názvom Diversity in Languages – Unity in Understanding (Rôznorodosť
v jazykoch – jednota v porozumení).
Na tento deň sme si v dvojiciach mali pripraviť vlastné projekty na
výkresoch so slovami v angličtine a v iných jazykoch používaných
v Európe, ako je napríklad dánčina, fínčina, estónčina, holandčina,
španielčina, portugalčina, chorvátčina, nemčina a iné. Tieto slová
tvorili v našej skupine vetu „We like people of all European cultures“ a
v druhej skupine „Each person should be proud of her/his mother tongue“.
Slová sme mali dotvoriť kresbami alebo obrázkami, ktoré by danú krajinu
vystihovali a potom o tom porozprávať. Dozvedeli sme sa tak zaujímavé veci,
ktoré sú typické pre krajiny hovoriace týmito jazykmi. Neskôr sme sa
rozdelili do troch skupín a začali sme so zábavno-náučnými aktivitami, ako
jazykolamy, pantomíma, slová v rôznych európskych jazykoch. Každá skupina
mala pre ostatné dva tímy pripravenú jednu zábavnú aktivitu. Vymysleli sme
úlohy ako uhádni povolanie hrané gestami, štvorsmerovku alebo sme mali
určiť v akých jazykoch sú slová napísané.
Tento deň sa nám veľmi páčil, zistili sme aké rôznorodé sú jazyky
v Európe a zažili sme veľa zábavy.
Paula Sopková, I.A, Gymnázium v Stropkove
Foto: Andrej Belovežčík

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter