Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Školský švihadlový maratón na ZŠ Mlynská

Vo štvrtok 20. júna 2019 v popoludňajších hodinách pred
1. pavilónom naša škola ožila deťmi z našej školy. CVČ a ŠKD
zorganizovali súťaž „švihadlový maratón“ pre žiakov školy.
Súťažili spolu chlapci aj dievčatá. Malí aj väčší skokani sa v duchu
hesla „Skáčem, skáčeš, skáčeme“ zapojili do tejto súťaže. Celkom
ich bolo 36.
Deti súťažili s veľkým nasadením. Bolo úžasné sledovať veľkú snahu
žiakov a samozrejme aj vzájomné povzbudzovanie všetkých zúčastnených.
Teší nás, že máme veľa šikovných detí. Vyhrali traja najlepší, ktorí
dostali diplomy a ceny. Ostatní, ktorí sa zúčastnili, za svoju snahu dostali
sladkú odmenu. Najviac ich však potešilo, že urobili niečo pre svoje
zdravie. Všetkým zúčastneným sa akcia veľmi páčila.
Vyhodnotenie:
1. miesto: Lívia Kasardová
2. miesto: Alexandra Slivková
3. miesto: Sofia Prokopičová
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter