Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Školské arborétum

Projekt Štátneho podniku LESY SR pod názvom „Stromy poznania“ už
tretí rok prebieha v ZŠ s MŠ Havaj.

V utorok 28. 4. 2009 sme so žiakmi 1.-5. ročníka spoločne s p.
Vladimírom Madejom, zamestnancom Štátneho podniku LESY SR, vysadili do
školského arboréta 4 nové sadenice listnatých a ihličnatých drevín.
Z listnatých drevín to boli breza a lipa, z ihličnatých drevín borovica a
smrek pichľavý. Postarali sme sa už o ročné sadenice smreka, jedle, duba a
buka, o dvojročné sadenice borovice limby, borovice kosodrevinovej a
smrekovca opadavého, okopali sme ich a ošetrili od buriny. V priestoroch
školského parku sme si pri rozširovaní školského arboréta spoločne
porozprávali o význame a ochrane lesného hospodárstva. Spoznávali sme
jarné byliny, hmyz, jašterice a vtáky.
PaedDr. Anna Komišáková

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter