Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Školské arborétum vo Vyšnej Olšave

<p>13. júna sme vo Vyšnej Olšave slávnostne otvorili školské arborétum
pri ZŠ. Ide o park pred základnou školou, v ktorom sme prefinancovali
2 430 eur. Vysadilo sa vyše 200 kusov z 98 druhov rastlín, stromčekov a
byliniek. Osadili sme nové lavičky aj chodníky k nim. Tento park bude
slúžiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu predmetov prírodoveda a
pracovné vyučovanie, a takisto na oddych a relax počas prestávok a v ŠKD.
Projekt bol realizovaný vďaka podpore z programu „Spoločne pre región
Karpatskej nadácie“ a U.S Steel Košice. Zároveň by sme chceli poďakovať
našej sociálnej terénnej pracovníčke Mgr. Andrei Mižovej za vypracovanie
projektu a za úspešnú spoluprácu.<br>
<strong>ZŠ Vyšná Olšava</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/26-arboretum-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/26-arboretum-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/26-arboretum-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-06/26-arboretum-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter