Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

„Školská štedrá večera” v ZŠ Miňovce

Posledný deň v roku 2007 sme prežili naozaj sviatočne. Ako sa v škole
patrí aj my sme sa učili. Učili sme sa ako trávia vianočné sviatky ľudia
v iných krajinách a rozprávali sa o tom ako ich trávime my v našich
domácnostiach. Žiaci si priniesli najobľúbenejšiu hračku, s ktorou sa
pred vyučovaním a počas prestávok mohli hrať.

Okolo desiatej sme odišli do ŠJ, kde nás čakal (tak sme si ho nazvali a
pripravili pre deti s p. vychovávateľkou) krásne prestretý školský
štedrovečerný stôl so všetkým, čo k tomu patrí (peniažky pod obrusom,
slama pod stolom, reťaz okolo stola, sviečka v zrne, jabĺčka, vianočný
stromček, vianočné koledy, miesto pre pocestného a taktiež detské
šampanské). Stôl nám zdobili nádherné vianočné medovníčky, ktoré nám
starostlivo upiekla babka Litecká.
Začali sme modlitbou a poďakovaním za všetko, čo nám Pán Boh dal.
Všetkým deťom som dala krížik na čelo s medom ako to robievajú rodičia.
Hoci oblátky s medom boli chutnejšie ako cesnak, všetko sme vzorne pojedli.
Pirohy nám pripravili babky Hoľková a Popovičová, po ktorých sme sa len
oblizovali. Hubovú mačanku nám navarila babka Bratková a aj deti, ktoré
huby ešte nikdy nejedli, nechali prázdny tanier. Bobaľky nám zase pripravila
babka Škublíková a misa znova ostala prázdna. Aj v ŠJ mi vyšli
v ústrety a pripravili nám kapustovú polievku a filé so zemiakmi.
Slávnostnú školskú štedrú večeru ukončila spoločná modlitba, ku ktorej
sa pridala aj teta Milka, ktorá nám vydáva obed. Na záver sme si
zavinšovali požehnané sviatky a všetko dobré v novom roku 2008. Keďže
boli miňovskí žiaci celý rok poslušní, čakalo ich v škole pod
vianočným stromčekom prekvapenie. Našli si tam rôzne hračky, hry a lopty,
ktoré im ostanú v ŠKD. Hoci sa tento nápad zrodil v mojej hlave, bez
pomoci p. vychovávateľky Panovej, p. Paščinskej, ochotných babiek a tých,
ktorí chceli pomôcť a prispieť k tomu, aby naša školská štedrá večera
bola naozaj slávnostná, bolo by veľmi ťažké ho realizovať. Preto
vyjadrujem úprimné ĎAKUJEM. Ďakujem, pretože nielen pre deti bol tento deň
úžasný, ale aj pre pedagógov. A pre mňa to bol najkrajší školský deň,
pretože sme ho strávili s p. vychovávateľkou a deťmi vo vianočnej a
rodinnej nálade plnej detskej úprimnosti a radosti.
Riaditeľka ZŠ Miňovce

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter