Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Školská športová olympiáda a Beh pre zdravie na ZŠ Mlynská

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-05.jpg“ alt=““
class=“img-left alignleft“ />Nič nie je krajšie ako spokojný a
šťastný úsmev na tvárach detí. Vhodnou príležitosťou k tomu je MDD.
Naša škola zdraviu žiakov a oslave Dňa detí venovala dva dni, a to piatok
29. mája 2015 a pondelok 1. júna 2015. V pondelok pre žiakov I. stupňa
pripravili pedagógovia školy už 30. jubilejný ročník Školskej športovej
olympiády, ktorú otvoril riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár.</p>

<p>Otvorenia ŠŠO sa zúčastnil aj primátor mesta JUDr. Ondrej Brendza,
ktorý pozdravil žiakov našej školy a poprial im všetko najlepšie nielen
k ich sviatku, ale predovšetkým im zaželal veľa síl pri plnení
jednotlivých disciplín. Na tejto olympiáde si žiaci zmerali sily
v 5 disciplínach: beh na 50 m, beh na 300 m, skok do diaľky z miesta, hod
kriketovou loptičkou a štafetový beh v kategóriách, chlapci 1. –
4. ročníka a dievčatá 1. – 4. ročníka. O zdarný priebeh olympiády
sa postarali vyučujúci telesnej výchovy, koordinátor voľného času,
vychovávateľky ŠKD, odborní zamestnanci Prined a samozrejme pedagógovia I.
stupňa. Po vyhodnotení jednotlivých časov a výkonov jednotlivcov na
stupienok víťazov vystupovali tí najúspešnejší, ktorí boli ocenení
diplomami a naozajstnou medailou žiaci II. stupňa v tento deň síce
nesúťažili, ale zúčastnili sa účelového cvičenia v teréne, na ktorom
taktiež po absolvovaní stanovených úloh urobili veľa prospešného pre
svoje zdravie. V pondelok 1.júna si žiaci I. a II. stupňa svoje úlohy
vymenili. A a to tak, že 1. stupeň absolvoval pod vedením svojich
pedagógov a vychovávateliek účelové cvičenie v teréne. A pre žiakov
II. stupňa bol už na futbalovom štadióne MŠK Tesla Stropkov prichystaný
Beh zdravia – bežecký maratón, ktorého sa zúčastnili všetky triedy
5. až 9. ročníka. Súčasťou tohto športového dňa boli aj prednášky a
prezentácie činnosti HASIČSKÉHO A POLICAJNÉHO ZBORU SR. Táto akcia mala
u žiakov veľmi pozitívny ohlas. S nápadom usporiadať Beh zdravia prišli
členovia školského parlamentu. Tento beh absolvovali celé triedy
jednotlivých ročníkov , ktorým sa započítaval počet odbehnutých kôl.
Spolu so žiakmi triedy sa bežeckého maratónu zúčastnili aj ich triedni
učitelia. Do BEHU PRE ZDRAVIE sa zapojilo 251 žiakov a pedagógov II.
stupňa. Najviac metrov zabehli športové triedy, a to 8. C 158 000 m a 9. C
101 600 m. Ostatné triedy sa tiež nedali zahanbiť a mali v nohách nemálo
nabehaných metrov. V priemere bolo zabehnutých 3200 m na 1 účastníka.
Veľmi zaujímavé bolo obdivovať tváre niektorých statočných jednotlivcov,
ktorí prekonávali predovšetkým samých seba. U všetkých žiakov sa
prejavovala disciplinovanosť, súťaživosť a vytrvalosť. Po sčítaní
odbehnutých metrov nás všetkých prekvapil konečný výsledok, ktorý činil
spolu 803,2 km. Len pre zaujímavosť, cesta zo Stropkova do Prahy má
vzdialenosť cca 700 km, a do Berlína 800 km. Našim spoločným BEHOM PRE
ZDRAVIE sme všetci dokázali, že vieme prekonať ťažké prekážky a pre
svoje zdravie aj samých seba. Týmito akciami sme sa snažili vzbudiť u detí
záujem o šport, zdravý životný štýl, aby ich v dnešnej modernej dobe
nepohltili počítače, nuda a vysedávanie pred televíznymi obrazovkami.<br>
**pedagógovia ZŠ Mlynská **</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/24-mlynska-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter