Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Školáci v Budapešti

<p>Od 28. novembra do 2. decembra sme my vybraní žiaci siedmeho, ôsmeho a
deviateho ročníka (Šimona Tomková, Zuzana Vašková, Vladimíra Čintalová,
Michal Reszka, Sabína Siváková, Dáša Šafranková, Ivona Široká, Dominik
Šmajda, Tatiana Cichá) spolu s našimi pani učiteľkami (učiteľka Mgr.
Bačiková, Mgr. Hurná a učiteľka Ing. Čintalová) zo ZŠ Mlynská
v Stropkove, vycestovali do Budapešti. Išlo o pokračovanie projektu ACES:
„Find your ways in the jungle of ads!“ Po pricestovaní do Budapešti si
nás hosťujúce rodiny odviezli do svojich domovov a výborne sa o nás
postarali. Mali sme možnosť zúčastniť sa typického maďarského
vyučovania počas dvoch dní, navštíviť známe vianočne vyzdobené mesto
Budapešť aj s jeho historickými budovami a každý večer si pre nás
hosťujúce rodiny pripravili zaujímavý program. Po vyučovaní sme sa
zúčastňovali aktivít, ktoré sa niesli v duchu projektovej témy: Mediálna
gramotnosť. Tento pobyt nám všetkým veľmi pomohol v dorozumievaní sa
v anglickom jazyku a zanechal v nás len krásne spomienky. Našli sme si
mnoho priateľov a už sa na nich tešíme vo februári.
žiaci ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter