Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Škola v prírode

V polovici mája sa žiaci ZŠ Hrnčiarska v Stropkove a ZŠ s MŠ
v Havaji zúčastnili 5-dňového pobytu v Tatrách. V peknom prostredí
Tatranskej Lomnice strávili dni plné zážitkov a nezabudnuteľných
spomienok.

Pre niektorých žiakov to bolo možno prvé odlúčenie od rodičov. Tých
im nahrádzali panie učiteľky, ktoré nešetrili milým úsmevom,
pohladkaním, vrúcnym objatím, zaslúženým pokarhaním, úprimnou pochvalou
či utretím slzy. Počas týchto dní mali plné ruky práce. Udržať
disciplínu pri túrach, stravovaní, cestovaní. Deti viedli k zodpovednosti a
k poriadku na izbách. Páčila sa mi ich svedomitá príprava, aby každý
deň bol krajší ako predošlý, aby bol plnohodnotný, obohatený hlavne
vedomosťami žiakov a účinnou relaxáciou. Pripravovali a vymýšľali rôzne
športové disciplíny a mnoho vedomostných súťaží zo všetkých
vyučovacích predmetov. Žiaci pracovali v skupinkách ako usilovné
včeličky. Veľmi ma prekvapili pri tvorení básne o Tatrách, kreslení
najkrajšieho zážitku a nakoniec vedomosťami, ktoré sa vždy nemusia
získavať len v školských laviciach. Chcem poďakovať učiteľkám Mgr. A.
Angelovičovej, Mgr. K. Gumanovej, Mgr. Ž. Repickej, že pozerali na svet
očami našich detí, počúvali ich ušami a cítili ich srdcom. Prajem im
v ďalšej práci mnoho úspechov, trpezlivosti a odmenou nech sú šťastné a
múdre deti.
rodič a zdravotná sestra

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter