Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sitnícke žabky na prechádzke

Deti z materskej školy Sitník, trieda žabiek, spolu so svojimi mamkami
žijú pohybom. Každý piatok sa stretávajú, aby všetci spolu zažili nové
zážitky na prechádzke novým chodníkom. Cestou hľadajú zatúlaný mesiac a
rozžiarené hviezdičky. Deti i mamky motivujeme k zdravému životnému
štýlu a k upevňovaniu medziľudských vzťahov. Počas dlhých zimných
večerov pozývame všetkých každý piatok o 18.00 hod. na stretnutie pri
dopravnej značke Sitník. Tešíme sa na Vás!
MŠ A. Hlinku, elokované pracovisko Sitník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter