Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Šiestaci zo ZŠ Mlynská v Červenom Kláštore

Výlet pre žiakov 6. ročníka v tomto školskom roku sa uskutočnil už
v máji.
Dňa 22. mája sme sa vybrali na jednodňový výlet, ktorého cieľom bol
Červený Kláštor. V nádhernej prírode Pienin našou prvou zástavkou bol
Kláštor kartuziánov.
Milá sprievodkyňa nám porozprávala o ťažkom živote mníchov. Rehoľné
pravidlá aj dnes kladú dôraz na význam kníh. Najviac sme sa tešili na
splav Dunajca. Desaťkilometrový úsek nám prebehol veľmi rýchlo. Očarení
krásnou prírodou a získanými novými informáciami sme došli k cieľu.
Niektorí z nás sa pešo presunuli k autobusom, niektorí využili na presun
malebné koče. Cestou k múzeu pod hradom Stará Ľubovňa sme sa ešte
zastavili v Hniezdnom, kde sme ochutnali rôzne druhy čokolády. Vo vojenskej
historickej expozícii Michala Strenka sme sa presunuli do ťažkých čias
2. svetovej vojny.
Našou poslednou zástavkou bolo obchodné centrum v Bardejove. Unavení, ale
plní zážitkov sme sa neskoro popoludní vrátili domov.
Karin Krutáková 6. A, ZŠ Mlynská, Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter