Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Šesťdesiatdva absolventov gymnázia vykročilo do života

My, ktorí pracujeme medzi tabuľou a lavicami už zopár rokov vieme, že
kolobeh školského roka oproti tomu občianskemu má svoje zvláštnosti.
Napríklad aj to, že sejeme na jeseň a ovocie vlastnej práce zberáme
koncom mája.

V stredu 30. mája 2018 si v popoludňajších hodinách
v reprezentačnej sále stropkovského kaštieľa prebralo 62 žiakov oktávy,
IV. A a IV. B z rúk svojich triednych Mgr. Mariany Sahajdovej, Mgr. Martina
Baluďanského a Mgr. Valérie Senajovej symbolické plody svojho
niekoľkoročného snaženia – maturitné vysvedčenia.
Stisky rúk s primátorom mesta Stropkov JUDr. Ondrejom Brendzom, riaditeľom
gymnázia Ing. Slavomírom Cichým a zástupkyňou školy PaedDr. Ivanou
Jecuškovou, ako aj podpisy do pamätnej knihy, znamenali faktické ukončenie
stredoškolského života.
Túto slávnostnú chvíľu svojim končiacim spolužiakom ozdobili recitáciou
a spevom Terezka Lukáčová, Nikola Hrubá, Eva Perátová, Alexandra
Jacurová, Andrea Stašová, Diana Hanáková, Adriána Škurlová a Sylvia
Kopčáková pod vedením Mgr. Renáty Madzinovej.
Po ďakovnom príhovore zástupkyne žiakov Bibiány Liteckej a odovzdaní
krásnych kytíc tým, ktorí mali na ich radosti najväčšiu zásluhu
nasledovala záverečná spoločná fotografovania. Aj s pánom primátorom a
vedením školy. Na pamiatku.
Snáď nik z nich si ešte naplno neuvedomil, že gymnaziálne časy sú
minulosťou. Rozpačité rozhodovanie, kam ísť osláviť „vysvečko“ ako
keby predznamenávalo prvé neisté kroky do ozajstného života. Do života
plného situácii, ktoré preveria celého človeka. Držme im palce!
-sc-
foto: A. Belovežčík

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter