Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Šarkany nad ZŠ Mlynská

<p>Dvojdňovú šarkaniádu, ktorá sa v tomto roku konala už po tretíkrát
zorganizovalo pre svojich žiakov Školské stredisko záujmovej činnosti pri
ZŠ Mlynská v Stropkove v spolupráci s vychovávateľkami ŠKD.

<p>Deti už od rána prichádzali do školy so svojimi parádnymi šarkanmi. Aj
keď hrozilo, že kvôli nepriaznivému počasiu bude akcia preložená napokon
sa počasie umúdrilo a na súťažiace deti a ich šarkanov sa usmialo zubaté
jesenné slniečko. Zafúkal aj vetrík, ktorý vznášal 40 šarkanov nad
futbalovým ihriskom s umelou trávou.
Pre veľký záujem deti o túto súťaž sa šarkaniáda konala dva dni.
Ďakujeme rodičom, ktorí pomohli svojím deťom pri zhotovovaní šarkana,
alebo ich potešili zakúpeným šarkanom.
Najkrajšieho vlastnoručne zhotoveného šarkana mal Vilko Hlavaj z 1. C
triedy.
Pri riadení svojich šarkanov boli najúspešnejší títo žiaci: P. Vaško
1. B, J. Pecha 1.C, P. Šichula 1.A , N. Nemcová 2. A, K. Kizáková 2. A,
P. Šujeta 4. B, Richard Baško 4. B, Alex Gonos 3. A. Všetci súťažiaci
boli šikovní a hravo zvládli svoju úlohu.
žiaci boli odmenení vecnými cenami a diplomami a každý účastník
súťaže dostal malú sladkú odmenu.
Alžbeta Gojdičová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter