Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

S nenápadnými hrdinami do Prahy

<p>Vo februári roku 2012 sme dostali pozvánku na Medzinárodné stretnutie
študentov v Prahe, ktoré sa konalo v dňoch 09. – 11.03.2012. Boli sme
natešení, že naša práca, ktorá bola prezentovaná už na konferencii
Nenápadných hrdinov v Bratislave, prerazí za hranice nášho štátu. Po
niekoľkohodinovej ceste až z východu Slovenska sme dorazili do Prahy, počas
nej nám Mgr. František Neupauer, PhD. rozprával príbehy ľudí, ktorí,
podobne ako náš nenápadný hrdina Eliáš želizňák, si v živote vytrpeli
veľa zlého.

<p>Na konci cesty nás v Prahe čakalo príjemné prekvapenie. Nočná Praha
nám prichystala nezabudnuteľný pohľad. Dorazili sme na hlavú stanicu a
metrom sme sa dopravili na miesto, kde sme boli ubytovaní. V Kresťanskom dome
mládeže sv. Ľudmily nás veľmi srdečne prijali. Na prvú obhliadku mesta
sme sa vybrali električkou, z ktorej sa nám ponúkal nádherný výhľad na
mesto. Cez sklo električky sme po prvýkrát uvideli nádherné historické
budovy, ktoré mestu vháňajú duch minulých čias. Vybrali sme sa na
návštevu kláštora a zavŕšili sme ju malou prechádzkou v jeho záhrade a
parku. Ďalšia naša cesta smerovala na Bielu horu. Na tomto mieste sa v roku
1620 odohrala významná bitka tridsaťročnej vojny (1618-1638). Po jej
návšteve sme sa vybrali na prechádzku po meste, navštívili sme Katedrálu
sv. Víta a Prezidentský palác, čakalo nás stretnutie s p. Fedorom Gálom,
s ktorým sme sa príjemne a priateľsky porozprávali.
O druhej hodine popoludní nás čakalo stretnutie s ostatnými študentmi
projektu Jeden svet na školách. Okrem nás, tímu zo Slovenska, tam boli ešte
dva tímy z Poľska, Čiech a jeden tím z Maďarska. Po krátkom zoznámení
sme sa rozdelili do skupín a nasledovali práce v skupinách. O niečo
neskôr sa začalo to, na čo sme sa najviac pripravovali. Bol tu priestor na
samotné prezentovanie našich projektov. Od iných skupín sme sa dozvedeli
ďalšie nové informácie o ľuďoch, ktorí si prešli neľahkým osudom.
Postupne sme sa všetci vystriedali a následne každý zúčastnený mal
hlasovať za najlepšiu prácu. Príjemne nás prekvapilo, že naša práca sa
stretla s takým ohlasom a vybrali si ju ako jednu z najlepších prác
v strednej Európe. Následne sme mali možnosť prezentovať ju ešte raz pred
všetkými študentmi, ktorí sa do projektu Jeden svet na školách
zapojili.
Okrem iných aktivít sme navštívili Múzeum s pamätníkom republiky na
Vítkove, odkiaľ sme si odniesli neopakovateľné dojmy a zážitky
z expozície múzea. Po obede nás čakal workshop v podobe sprejovania
sloganov na tričká, ďalej nasledovala prezentácia pred všetkými
účastníkmi konferencie. Dopadla nad naše očakávania a s dobrým pocitom
sme sa pobrali na recepciu.
Nasledoval kultúrny večer v podobe návštevy kina, no my sme tento zážitok
vymenili za ešte krajší, bolo nám dopriate stretnúť sa s pani Bendovou,
ktorej manžel podpísal Chartu 77. Spolu so svojou priateľkou, rovnako
podpisovateľkou a hovorkyňou Charty 77, sa s nami podelili o svoje zážitky
z čias komunizmu. Všetci sme sa opäť presvedčili, aká krivda bola na nich
spáchaná a uznania sa im nedostalo ani v dnešnej dobe. Po tejto návšteve
sme sa znova prešli večernou Prahou a večer sme zakončili vynikajúcou
večerou. Pred nami bol posledný deň v Prahe. Prijali sme pozvanie do kina,
kde sme mali možnosť stretnúť sa s režisérom filmu Nový svet, ktorý sme
si pozreli.
V posledný deň nás ešte čakalo vyjadrenie dojmov a pocitov spolu
s ostatnými účastníkmi meetingu a odobrali sme sa na posledný obed. Po
rozlúčke s účastníkmi a všetkými novými kamarátmi nasledovala
niekoľkohodinová cesta domov. Tentoraz pre zmenu vlakom. Ani sme sa nenazdali
a už sme boli doma s množstvom zážitkov a nových informácií, s ktorými
sme sa radi podelili so svojimi najbližšími a so spolužiakmi.
Týmto sa chceme poďakovať Mgr. Františkovi Neupauerovi, ktorý nás na
našej ceste sprevádzal a bol naším podporovateľom aj priateľom zároveň,
tiež Dominike Semaňákovej, ktorá sa stala súčasťou nášho tímu, našej
profesorke PaedDr. Ivane Jecuškovej, ktorá nám pomáhala s realizáciou
našej práce. Za technickú pomoc pri natáčaní a spracovaní videa sa chceme
poďakovať Norbertovi Čerevkovi a Mgr. Renáte Madzinovej za pomoc pri
preklade našej obhajoby do anglického jazyka.
Sme radi, že existujú organizácie ako Jeden svet na školách, pretože
dávajú nové príležitosti mladým ľuďom a organizujú aj takéto podnetné
stretnutia.
Juraj Kasarda a Matej Štefánik, študenti Gymnázia
v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter