Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rozprávočka veselá, čas tvoj za horami…

Posledný novembrový piatok patril v našom meste nielen medu, ale aj
rozprávke. 30.11.2018 sa totiž v priestoroch CZŠ sv. Petra a Pavla
v Stropkove konalo okresné kolo recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko.
Dvadsiati šiesti výborne pripravení recitátori v dvoch vekových
kategóriách z celého okresu Stropkov predviedli svoj talent v prednese
rozprávky. Postarali sa tak o rozprávkový zážitok, ktorý bol umocnený aj
úvodným hereckým vstupom Dominiky Gulovej a Filipa Savinca z CZŠ.
Odborné poroty v zložení: I. kategória –
predsedníčka: Mgr. K. Gumanová, členky – Mgr. A. Klimkovská, Mgr. B.
Veselá; II. kategória – predsedníčka: Mgr. L. Veselá, členky – Mgr.
S. Nemcová, Mgr. M. Harmadová nemali teda jednoduchú úlohu. Po starostlivom
vyhodnotení rozhodli napokon o takýchto výsledkoch:
I. kategória:
1. miesto: Sára Kočišová (ZŠ Mlynská)
2. miesto: Viktória Pánová (ZŠ Havaj)
3. miesto: Ema Siváková (ZŠ Mlynská)
II. kategória:
1. miesto: Katarína Glinská (ZŠ Konštantínova)
2. miesto: Angelika Marcinčáková (ZŠ Bukovce)
3. miesto: Zuzana Drobňáková (CZŠ sv. Petra a Pavla)
Cena poroty: Teodor Bujdoš (ZŠ Chotča), Urban Miklič (ZŠ Hrnčiarska),
Jakub Musil (CZŠ sv. Petra a Pavla)
Víťazom blahoželáme a všetkým recitátorom, ako aj ich pedagógom a
starostlivým rodičom ďakujeme za sprítomnenie rozprávky.
-ml-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter