Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rozprávkový zápis do 1. ročníka v Breznici

Dňa 6.4.2018 sa v ZŠ Breznica konal zápis do prvého ročníka. Deti
plné očakávania prekročili prah školy, kde ich milo prekvapili.Razom sa
ocitli v rozprávkovom lese, ktorým ich previedla Červená čiapočka. Počas
prechádzky lesom a za štebotu vtákov plnili rôzne úlohy, s ktorými im
pomáhali aj vlk s babičkou. Deti pomohli Červenej čiapočke pozbierať
stratené geometrické tvary z košíka, s vlkom pozbierali kvety rôznych
veľkostí pre babku a nakreslili Červenú čiapočku, ktorú vlk hľadal.
Babka ich netrpezlivo očakávala, aby jej vyrozprávali, čo v lese zažili.
Z rozprávkového lesa deti vyviedol dobrý poľovník, ktorý ich za odvahu
odmenil pamätným listom a peknými darčekmi.
Poďakovanie patrí rodičom aj deťom za prejavenú dôveru a spoluprácu.
Okrem výchovy a vzdelania naša škola prikladá dôraz na pocity a vnímanie,
preto dúfame, že sa nám podarilo odbúrať stres a deti sa budú tešiť do
školy tak, ako sa my tešíme na nich.
Kolektív ZŠ Breznica

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter