Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rozprávkový deň v ZŠ na Hrnčiarskej ulici

<p>„Rozprávky sa deťom rozprávajú preto, aby v ich čistom a miernom
svetle mohli vzklíčiť a rásť prvé myšlienky a sily duše“ – bratia
Grimmovci. V súlade s touto myšlienkou sa nieslo okresné kolo literárnej
súťaže Rozprávkové vretienko, ktoré sa prednedávnom uskutočnilo
v našej škole. Svoje recitátorské schopnosti si tak mohli vyskúšať
žiaci z deviatich škôl okresu Stropkov, ktorí boli hodnotení v dvoch
kategóriách. O pestrosť literárnych textov, ako i kvalitu prednesu nebola
núdza, preto vybrať tých najlepších bolo naozaj náročné.<br>
V I. kategórii odborná porota v zložení Mgr. K. Gumanová, Mgr. I.
Šafranková, Mgr. I. Sušinková rozhodli o takomto poradí:<br>
1. miesto – Miroslava Polivková (ZŠ Mlynská ul., Stropkov)<br>
2. miesto – Zuzana Vasilenková (ZŠ a MŠ Havaj)<br>
3. miesto – Alica Olčaková (ZŠ Konštantínova ul., Stropkov).<br>
Cenu poroty získal Jakub Perát z CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove.<br>
V II. kategórii odborná porota v zložení Mgr. M. Pavlíková, Mgr. A.
Grešlíková, Mgr. L. Čabalová rozhodla takto:<br>
1. miesto – Martina Kopčaková (OG Stropkov)<br>
2. miesto – Ema Baníková (ZŠ Mlynská ul., Stropkov)<br>
3. miesto – Karolína Bujdošová (ZŠ a MŠ Bukovce).<br>
Cenou poroty bol ohodnotený Ľuboš Hmurčík z CZŠ sv. Petra a Pavla
v Stropkove.<br>
Úspešným recitátorom boli odovzdané pekné ceny. Za účasť ďakujeme
všetkým prítomným a predovšetkým súťažiacim, ktorí nám umeleckým
slovom spríjemnili piatkové dopoludnie.<br>
<strong>Základná škola, Hrnčiarska ul., Stropkov</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/12-hrnciarska-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/12-hrnciarska-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/12-hrnciarska-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-03/12-hrnciarska-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter