Rozprávkové vretienko

<p>Rozprávka dlhá, krátka, ty si moja kamarátka.
Rozprávku ja milú viem, hneď ju pekne rozpoviem…
Dňa 28. 2. 2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Rozprávkové
vretienko. žiaci piateho, šiesteho siedmeho a ôsmeho ročníka medzi sebou
súťažili v prednese rozprávok. Tento rok sa v prednese zúčastnil hojný
počet žiakov a z roka na rok sa počet zvyšuje čo nás veľmi teší.
Svojím pekným prednesom rozprávok dokázali, že sú nádejní budúci
recitátori našej školy.
Piatakov reprezentovali žiaci Anastasia Bobáková, Marek Bajcura, Bibiana
Angelovičová, Jana Drotárová, Boris Pardus, VI. A reprezentovali Ingrid
Bokšanská a Angela Vatraľová, VII. A reprezentovali žiačky Natália
Berezná a Martina Husárová a ôsmy ročník reprezentovala Soňa
Angelovičová.
Porota pracovala v zložení Mgr. Daniela Hnatková, Mgr. Michaela Nováková a
udelila 1. miesto: Soňa Angelovičová, 2. miesto: Boris Pardus a Angela
Vatraľová a 3. miesto: Martina Husárová, Anastasia Bobáková. žiaci boli
za svoje úsilie odmenení peknými vecnými cenami a diplomom. Všetkým
recitátorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších
súťažiach.
ZŠ Hrnčiarska

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter