Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rovnaká šanca

Žiaci ZŠ Mlynská V Stropkove sa v školskom roku 2008/2009 zapojili do
celonárodného projektu ROVNAKÁ ŠANCA, ktorý prebieha pod záštitou
Nadácie škola dokorán a je dotovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a
finančného mechanizmu EHP na rozvoj ľudských zdrojov. Projekt je zameraný
na sociálnu integráciu, elimináciu necitlivých postojov, predsudkov a
stereotypov vo vzťahu k vzdelávaniu menšín.

Sme žiaci 7.a a 7.b triedy ZŠ Mlynská v Stropkove a pracujeme v projekte
ROVNAKÁ ŠANCA. Je to projekt, v ktorom sme sa naučili, že bez ohľadu na
to, či je niekto biely alebo čierny, kresťan alebo moslim, chudobný, či
bohatý, zdravý alebo hendikepovaný máme rešpektovať a tolerovať jeho
rozdielnosť, ktorá nás môže obohatiť o nové zážitky aj skúsenosti.
Prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít sme pracovali na zadaných
témach:
– Moja rodina, moje korene
– Miesto, kde žijem
– Ústna história
– História Rómov, kultúra Rómov
– Môj každodenný život, moja budúcnosť
V rámci projektu Rovnaká šanca sme absolvovali jednodňový výlet,
zameraný na spoznávanie rôznych kultúr, teda multikulturalitu.
Náš zaujímavý deň sme začali návštevou Domu detí Božieho milosrdenstva
v Stropkove. Zoznámili sme sa so životom hendikepovaných detí. Majú veľmi
peknú školu, veľmi nás zaujali ich učebné pomôcky a hlavne sa nám
páčili africké hudobné nástroje, ktorými odbúravajú stres a na ktorých
sme si aj my zahrali. Boli veľmi milí a kamarátski… Za naše herecké
výkony v divadielku “Všetci sme svet“ nás odmenili potleskom. To nás
naozaj dojalo, no čakal nás však ďalší bod programu – veľmi chutný
obed. Tak to bolo menu, vážení… A ten zmrzlinový pohár na záver…
Bolo to fakt super a poriadne sme sa posilnili. Čakal nás totiž ešte bohatý
program.
Nasadli sme do autobusu a hor sa do Prešova. Tam sme sa hneď ponáhľali do
Židovskej synagógy. Veľmi zlatá teta sprievodkyňa nám odkryla tajomstvá
židovskej kultúry a náboženstva. Veľa sme sa dozvedeli o každodennom
živote Židov, ich zvykoch, ale aj o krutom osude celého židovského
národa. Synagóga bola nádherná a právom jej patrí titul najväčšej a
najkrajšej synagógy v strednej Európe.
Zo synagógy sme sa vybrali do centra Prešova a pozreli sme si dominanty
mesta – sochu Ježiša Krista, fontánu Neptúna, (ktorú venoval na znak
vďaky mestu Prešov prvý Žid, ktorý sa mohol v meste usadiť natrvalo),
Trojičný stĺp, Pietne miesto Karafovho súdu, kde sa modlil aj pápež Ján
Pavol II., pamätník osloboditeľom mesta Prešov v druhej svetovej vojne.
Navštívili sme aj neskorogotický Kostol sv. Mikuláša (rímskokatolícky),
aj katedrálny chrám Jána Krstiteľa pri Gréckokatolíckom biskupstve, kde
sme zapálili sviečky na naše úmysly, videli pomníky blahorečených
gréckokatolíckych biskupov Petra Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopka, aj pravú
kópiu Turínskeho plátna.
Hlavnou ulicou sme sa dostali až k obchodnému centru Tesco, kde sme sa
občerstvili, pretože nás čakal vrcholný bod programu. Bolo ním filmové
predstavenie This is it, venované pamiatke zosnulého Kráľa popu –
Michaela Jacksona. Prostredníctvom filmu sme sa stretli s ďalšou
kultúrou – černošskou a sledovali sme príbeh obyčajného černošského
chlapca, ktorý sa snahou a obrovskou vôľou, ale hlavne pokorou dostal na
výslnie hudobného sveta. Odovzdal nám veľké posolstvo, s ktorým
v srdciach a mysliach sme sa vybrali domov.
Zážitky sa vlastne ani nedajú poriadne opísať a sme naozaj veľmi radi, že
práve my sme súčasťou tohto projektu
Veľmi sa tešíme na druhý deň sústredenia a na bohatý program, ktorý si
pre nás naše pani učiteľky Mgr. Babjarčíková a Mgr. Ličková pripravili,
o ktorom Vás tiež poinformujeme.
Výsledky našej činnosti v rámci projektu si môžete prezrieť na www.ocamiziakov.sk
Žiaci 7.a a 7.b

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter