Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekondičný pobyt na Zemplínskej Šírave

<p>Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Stropkove aj tento
rok zorganizovalo pre svojich členov rekondičný pobyt, ktorý spoločne
strávili na Zemplínskej Šírave. Prostredníctvom takýchto pobytov sa
u ľudí s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím podporuje rozvoj
samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti, aktivizujú sa schopností a
posilňujú návyky pri sebaobsluhe, rozvíja sa jemná a hrubá motorika a
taktiež sa zlepšuje proces socializácie.<br>
Príjemné prostredie Zemplína tak aspoň na chvíľu vytrhlo účastníkov
pobytu z každodenných povinností a umožnilo im prežiť nezabudnuteľné
chvíle mimo domova. Čas venovaný kreatívnym a pohybovým aktivitám,
športovej činnosti, rehabilitačným cvičeniam, workshopom ako aj tvorivým
dielňam prispel k relaxu a rekondícii členov združenia. Poďakovanie patrí
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
s podporou ktorého bol projekt realizovaný.<br>
<strong>ZPMPvSP</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-09/40-pobyt.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-09/40-pobyt.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter