Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Rekondičný pobyt na Zemplínskej Šírave

Združenie na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím v Stropkove aj tento
rok zorganizovalo pre svojich členov rekondičný pobyt, ktorý spoločne
strávili na Zemplínskej Šírave v hoteli Chemes, ktorý slúži aj ako
ozdravno-rehabilitačné stredisko.
Prostredníctvom takýchto pobytov sa u ľudí s mentálnym, telesným a
kombinovaným postihnutím podporuje rozvoj samostatnosti, nezávislosti a
sebestačnosti, aktivizujú sa schopností a posilňujú návyky pri
sebaobsluhe, zlepšuje sa proces socializácie a rozvíja sa sebavedomie
mladých ľudí.
Príjemné prostredie Zemplína umožnilo účastníkom pobytu im
nezabudnuteľné chvíle mimo domova.
Čas venovaný kreatívnym a pohybovým aktivitám, športovej činnosti,
rehabilitačným cvičeniam, workshopom, tvorivým dielňam ako aj poznávacím
výletom v blízkom okolí prispel k relaxu a rekondícii členov
združenia.
Poďakovanie patrí Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, s finančnou podporou ktorého bol projekt realizovaný.
ZPMPvSP

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter