Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Reflexie v kaštieli

V rámci obohatenia kultúrneho diania v našom meste pripravili žiaci
1. ročníka II. stupňa literárno-dramatického odboru pri ZUŠ F. Veselého
v Stropkove, v spolupráci s klavírnym oddelením hudobného odboru pre
priaznivcov poézie poetické pásmo slova a hudby pod názvom „Reflexie“.
V programe vystúpili K. Petrová, L. Čarná, P. Čaklošová, D. Kuľbagová,
A. Koradyová, I. Bujdošová, D. Čengerová, L. Bartkovičová, P. Bielik, T.
Petra (z triedy Mgr. M. Cimbalu). V samotnom programe boli prednášané
nielen básne súčasných slovenských autorov, ale zazneli aj verše z tvorby
indického básnika R. Thákura. Vo veršoch dominovali také témy, ako je
láska, nenávisť, postavenie človeka v súčasnom svete. Poetickú silu
veršov umocňovali hudobné ukážky v podaní žiakov klavírneho
oddelenia – Lucia Poľaková, E. Stašková, E. Husárová, Lenka Poľaková,
M. Vasilko, S. Khwaja. Jednotlivé skladby do hudobnej časti programu
pripravili so svojimi žiakmi učiteľky klavírneho oddelenia – Mgr. N.
Čepová, D. Stašková a speváckeho oddelenia – M. Sušinová.
ZUŠ

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter