Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Radosť z hry na flaute ocenená v zlatom pásme

<p>V piatok 24. februára 2012 sa v Prešove konal 1. ročník súťažnej
prehliadky Prešovského kraja v sólovej hre na drevených a plechových
dychových nástrojoch žiakov základných umeleckých škôl pod názvom
Zahrajme si pre radosť. Táto súťaž vypĺňa po dlhom čase prázdny
priestor v ponuke súťaží v sólovej hre pre dychové oddelenia
základných umeleckých škôl, organizovaných v rámci daného kraja.
Organizátorom súťažnej prehliadky bola Cirkevná základná umelecká škola
sv. Mikuláša v Prešove, ktorej patrí obdiv keďže tak učinila bez podpory
Ministerstva školstva SR.

<p>Cieľom súťaže bolo stretnutie hráčov – žiakov ale aj ich
učiteľov, široko rozvetvenej skupiny dychových nástrojov – priečna
flauta, altová priečna flauta, altový a tenorový saxofón, klarinet, hoboj,
trúbka; vzájomná motivácia a obohacovanie sa z hodnotných výkonov ako
medzi žiakmi, tak aj medzi ich pedagógmi a korepetítormi, a napokon
zdieľanie väčších i menších úspechov našich žiakov pri záverečnom
odmeňovaní.
Súťažilo sa v šiestich súťažných kategóriách zostavených podľa veku
narodenia od roku 2000 – 1994 a starší. Všetky kategórie hodnotila
odborná porota zostavená z dvoch profesorov Štátneho Konzervatória
v Košiciach, ktorých organizátori v jednotlivých kategóriách doplnili
o tretieho pedagóga zo zúčastnených základných umeleckých škôl.
Odborná porota:
Predseda: Mgr. art. Peter Slávik (Štátne Konzervatórium v Košiciach), Mgr.
art. Štefan Tkáč (Štátne Konzervatórium v Košiciach), Stanislav Magda
(1. kategória, ZUŠ Giraltovce), Ján Melcher (2. kategória, ZUŠ J.
Melkoviča, Stará Ľubovňa), Peter Ďuraš (3. kategória, ZUŠ Sabinov), Mgr.
Zuzana Dravecká Mikulová (4. kategória, ZUŠ F. Veselého Stropkov), Jozef
Lazorík (5. kategória, ZUŠ Lipany), Mgr. art. Helga Parížeková (6.
kategória, ZUŠ Spojená škola Poprad).
V tohoročnom 1. ročníku súťažnej prehliadky Prešovského kraja
v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov
základných umeleckých škôl pod názvom Zahrajme si pre radosť boli
ocenení súťažiaci zadeľovaní do pásiem.
Základnú umeleckú školu Františka Veselého v Stropkove v 1. kategórii
(v ktorej spolu súťažili priečna flauta (3), trúbka (2), alt. saxofón
(1)) reprezentovala Paula Vysokajová (priečna flauta), ktorá sa umiestnila
v zlatom pásme.
V 2. kategórii (súťažili priečna flauta (3), alt.saxofón (1))
reprezentovali Sylvia Kopčaková (priečna flauta), ktorá sa umiestnila
v zlatom pásme a Stanislava Bazyľáková (priečna flauta), ktorá sa
umiestnila v striebornom pásme.
Vo 4. kategórii (súťažili priečna flauta (3), klarinet (2), trúbka (1))
reprezentovala Gabriela Foťková (priečna flauta), ktorá sa umiestnila
v bronzovom pásme. Všetky žiačky predviedli súťažné skladby
s klavírnym sprievodom Mgr. Natálie Čepovej.
Blahoželáme k získaným oceneniam všetkým žiačkam a ďakujeme za
vynaložené úsilie a spoluprácu korepetítorky. Po roku sa teda opäť
potvrdzuje, že trpezlivosť a precíznosť práce vyučujúcej Mgr. Zuzany
Draveckej Mikulovej a systematická príprava žiakov pri zdokonaľovaní hry na
nástroji, prináša svoje výsledky. Do budúcnosti prajeme flautistkám aby
nám hrali iba na radosť.
Mgr. art. Branislav Dravecký| |zástupca riaditeľa ZUŠ F. Veselého
v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter