Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prvé miesto v celoslovenskej súťaži Biblia očami detí a mládeže

Každý rok sa žiaci na hodinách náboženskej výchovy zapájajú do
výtvarnej súťaže pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“. Súťaž
je zameraná na zobrazenie udalostí z Biblie z pohľadu dieťaťa. V tomto
školskom roku boli predmetom súťaže 3 knihy z Biblie: Kniha Rút, Prvá
kniha kráľov a Evanjelium podľa Matúša. Šimona Cichá,
žiačka 8.A triedy ZŠ Mlynská v Stropkove,
za svoju prácu
„Rút zbiera klásky“ získala najprv 2.miesto na diecéznom – krajskom
kole v Košiciach. Po postupe na celoslovenské kolo jej odborná porota
udelila nádherné 1.miesto. Šimone srdečne
gratulujeme ku fantastickému úspechu a prajeme ešte veľa ďalších
úspechov. Aj takouto výtvarnou formou môžu žiaci bližšie spoznávať
knihu kníh – Bibliu.
Mgr. Jana Lehocká, ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter